Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2014

blackeyandwhitey
Zaczelam cwiczyc. Postanowilam (nie obiecalam, bo obietnic nie umiem ), ze codziennie wytrzymam troche dluzej. Dzis 4 min... lepsze cztery niz zero. cztery-zero dla mnie. Czytalam ostatnio artykul o dosc puszystej lasce, ktora powiedziala swoim znajomym o planie zalozenia bikini na lato. Wszyscy zaczeli pytac jaka diete bedzie stosowac i jej gratulowali. Jej riposta mnie powalila... :nie powiedzialam, ze bede sie odchudzac, powiedzialam ze zaloze biki. ot co normalna rzecz a miny przyjaciol zrzedly tak jak by ona nie miala prawa sie opalac w bikini. Otoz ja wychodze z zalozenia ze skoro ja mam problem na patrzenie w moje odbicie w lustrze, po co mam zmuszac innych. Tak wiec....odliczxamy czas do zalozenia sexownego bikini. Na serio... cos trzeba zmienic. Amen!

June 25 2014

blackeyandwhitey
i wish i could tell you how happy i am. my dreams came true in so many levels that i can't even believe in this. 
— ss
blackeyandwhitey
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viatoscaredtolive toscaredtolive
blackeyandwhitey
narysuj okrąg cyrklem, potem odręcznie dołóż uśmiech ...

...nie rysuj oczu, one zazwyczaj są smutne.
blackeyandwhitey
blackeyandwhitey
9282 f6ab
Reposted fromchestnuts chestnuts viatoscaredtolive toscaredtolive
blackeyandwhitey
I've missed writing. I need this more than air in my life. keeping everything in me is not so healthy, i guess. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl